Na alle onderzoeken is het eindelijk zover. We kunnen de brandrestanten gaan opruimen. Dan kunnen we ook de trafo ruimte gaan herstellen. Tot op dit moment waren wij voor de stroomvoorziening aangewezen op twee generatoren. Dat waren wel hele dure KwH's, maar het restaurant en de jachthaven konden daardoor toch open blijven.

Nico Verkerk sloopwerken (onze bijna buurman) gaat voor ons de restanten afbreken, en alle verbrande boten afvoeren. Er wordt zoveel mogelijk gescheiden, waardoor op een duurzame manier met de afvalstoffen wordt omgegaan. Er komen heel veel metalen vrij die weer hergebruikt kunnen worden.

Er blijven hekwerken rondom de restanten staan, het terrein blijft gevaarlijk om te betreden. 

We zijn blij dat het beeld van een oorlogsgebied langszaam aan verdwijnt. Nu maar volop aan het voorbereiden om de herbouw te laten starten. De eerste tekeningen zijn al gemaakt en onze huisaannemer  Van Baaren heeft ons toegezegd dat zij de herbouw tussen hun werkzaamheden gaan inplannen.